Sint Jozefschool

Opdrachtgever: Sint Jozefschool

Periode: 2013

Op initiatief van een ouder van de school is er in 2013 een initiatief gestart om te kijken of er een mogelijkheid bestond om de schoolpleinen te vergroenen. Er werd een werkgroep opgericht die hier mee aan de slag is gegaan.

De pleinen zijn van kale stenen pleinen met af en toe een speeltoestel, veranderd in uitdagende groene speelpleinen die op de doelgroepen aansluiten. Daarnaast is achter de school een onbenut strookje groen omgetoverd naar een educatieve zone met een buitenklas, insectenhotel, vogelbos en schooltuintjes waar de leerlingen zelf hun groente en bloemen kunnen telen.

Voor financiering is, naast eigen financiële middelen van de school, gebruik gemaakt van subsidie van fonds 1818.

PPBnootdorp heeft in dit proces de werkgroep geadviseerd, de ontwerpen van de pleinen en de natuur educatieve zone gemaakt, en de aanbesteding begeleidt. Daarnaast heeft PPBnootdorp voor de tuinwerkgroep, vrijwilligers die de tuin onderhouden, een beheerplan gemaakt zodat de kwaliteit van de inrichting geborgd was.