PROJECTEN

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle projecten waar PPBnootdorp aan werkt of heeft gewerkt. Projecten in de publieke buitenruimte maar ook in de private buitenruimte.

Projecten in de publieke buitenruimte
Omgevingsmanager vergroening Raadhuisplein Pijnacker
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Procesbegeleiding Strategische projectplanning team Leefomgeving & Wijk
Gemeente Goeree-Overflakkee
Training doorontwikkeling afdeling Infra
Gemeente Loon op Zand
Professionaliseren programma-management
Gemeente Westland
Ambtelijk opdrachtgever groenprojecten
Gemeente Amstelveen
Opstellen beheerplan groen
Gemeente Baarn
Gedifferentieerd beheer
Gemeente Delft
Trainer Opleiding Regisseur Openbare Ruimte
JS Consultancy
Herinrichten van Ruyven Noord
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Belevingsonderzoeken van diverse wijken
Gemeente Albrandswaard
Sturen op beleving
Kennisplatform CROW
Minister Marga Klompeschool
Sint Jozefschool Nootdorp
Bedrijvenpark Boskoop
Projecten in de private buitenruimte