Privacy verklaring

PPBnootdorp verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze wetgeving. Persoonsgegevens bevatten informatie waarmee een persoon direct of indirect is te identificeren.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is toepassing als persoonsgegevens worden gebruikt.

PPBnootdorp beschermt uw privacy. Deze bescherming eist zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring informeert u onder ander hoe PPBnootdorp persoonsgegevens verwerkt, welke doeleinden PPBnootdorp hiervoor heeft en welke privacyrechten u heeft.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen PPBnootdorp en de gebruikte handelsnamen Urban4Us en Garden4Us.

Persoonsgegevens

PPBnootdorp kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf, bv bij het invullen van het contactformulier op de website, verstrekt.

De volgende persoonsgegevens verzamelt PPBnootdorp:
Verplicht: Naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres.

Niet verplicht: Gezinssamenstelling

PPBnootdorp verwerkt uw verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

PPBnootdorp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen heeft u ook het recht tot beperking van het gebruik van persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met PPBnootdorp.

PPBnootdorp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

PPBnootdorp verantwoordelijk en contact

PPBnootdorp is verantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals opgesomd in deze privacyverklaring. Vragen aangaande privacy kunt u contact opnemen met PPBnootdorp:

PPBnootdorp

T.a.v. O. Stillebroer
info@ppbnootdorp.nl

06-54243971

Wie heeft toegang tot de gegevens?

De medewerkers van PPBnootdorp verwerken uw gegevens ten uitvoering van onze dienstverlening. Het sturen van informatie, offertes en rekeningen.

PPBnootdorp stuurt geen persoonsgegevens door naar andere partijen.

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen heeft u ook het recht tot beperking van het gebruik van persoonsgegevens.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met PPBnootdorp.

PPBnootdorp kan in sommige gevallen om aanvullende informatie vragen, om uw identiteit vast te stellen.

Toekomstige veranderingen binnen de privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als veranderingen in onze organisatie of de wet dit noodzakelijk maken. Wij zetten dan een actuele privacyverklaring op onze website.

© 15 januari 2021