Uw Buitenruimte Regisseur
project- en procesmanagement voor de buitenruimte
PPBnootdorp wil een bijdrage leveren aan het inrichten en beheren van een leefbare en duurzame buitenruimte welke voldoet aan de behoefte van zijn gebruikers.

Elk persoon heeft zijn eigen persoonlijke behoefte bij het gebruik van de buitenruimte. De private buitenruimte kan maximaal voldoen aan de persoonlijke behoefte, dit in tegenstelling van de publieke ruimte waarbij rekening gehouden dient te worden met alle gebruikers van deze ruimte. De private buitenruimte is een plek van de gebruiker voor de gebruiker. Een plek waar mensen verblijven om te rusten, zonnebaden, spelen, tuinieren, eten, studeren. De publieke ruimte is een plek voor iedereen, waar mensen, al dan niet gezamenlijk, gebruik van maken.  Daarnaast draagt de publieke ruimte ook bij om doelstellingen te bereiken op het gebied van duurzaamheid, bereikbaarheid en veiligheid.

Om dit te bereiken is het noodzakelijk om eigenaren, beheerders en gebruikers gezamenlijk te betrekken bij de beoogde functie en het bereiken van de verschillende doelstellingen. Als regisseur staat PPBnootdorp midden in dit proces en brengt de verschillende belangen en afwegingen bij elkaar om te komen tot een functionele en leefbare buitenruimte.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ervaring in het inrichten en beheer van de openbare- en publieke buitenruimte en kennis en ervaring in project-, proces- en programmamanagement. Daarnaast beschikt PPBnootdorp over een uitgebreid netwerk om de juiste expertise in te zetten op elk onderwerp in de buitenruimte.

Olaf Stillebroer, eigenaar & contactpersoon

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Onafhankelijk
Adviseur buitenruimte
Interim-manager en
projectleider
Asset management
Proces management
Organisatie- en
managementadviseur
Onze recente projecten
Omgevingsmanager vergroening Raadhuisplein Pijnacker
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Procesbegeleiding strategisch projectplanning team Leefomgeving & Wijk
Gemeente Goeree-Overflakkee
PPBnootdorp werkt onder verschillende concepten aan de private en publieke buitenruimte.

Om onze doelstellingen te bereiken, een leefbare en duurzame buitenruimte, werken we met verschillende concepten. Hierdoor zijn we in staat om maximaal onze kennis, ervaring en netwerk in te zetten op verschillende thema’s. Klik eens op onderstaande concepten om te zien hoe we dat doen en wat we daarin voor u kunnen betekenen.

Urban4Us wordt vooral ingezet wanneer we advisering doen over en projecten realiseren in de publieke ruimte. Vanuit dit concept geven we ook de trainingen en workshops.

Garden4Us verzorgt voor u het advies, het ontwerp en de realisatie van uw tuin. Daarbij sluiten we aan bij uw gewenste uitstraling en gebruik van de tuin.

Beleef de buitenruimte is een samenwerkingsverband waarin PPBnootdorp samen met LiSadvies en Orie advies, werken aan waardegestuurd beheer van de openbare ruimte.

Tuinlijst is een samen met Peerdrops ontwikkeld digitaal platform om hoveniers en klanten sneller in contact met elkaar te brengen. Hierdoor kan de hovenier efficiënt en klantgericht de behoefte van de klant in kaart brengen.

PPBnootdorp is partner van

PPBnootdorp is lid van