Detachering

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle detacheringsopdrachten waar PPBnootdorp aan werkt of heeft gewerkt.

Meest recente detacheringsopdrachten
Beheerregisseur Openbare Ruimte
Gemeente 's-Hertogenbosch
Project- en procesmanager
Gemeente Loon op Zand
Tijdelijke vervanging afdelingshoofd afdeling infra
Gemeente Loon op Zand
Projectleider pilot Burgergericht Beheer
Gemeente Loon op Zand
Technisch projectleider Groen
Gemeente Schiedam
Beleidsadviseur openbare ruimte
Gemeente Veenendaal