Beleidsadviseur openbare ruimte

Opdrachtgever: Gemeente Veenendaal

Periode: oktober 2017 – maart 2018

Verantwoordelijkheden:

  • Actualiseren begraafsplaatsverordening.
  • Beschrijven werkprocessen begraafplaats en rouwcentrum Munnikenhof.
  • Evaluatie hondenpoepbeleid.