Training doorontwikkeling afdeling Infra

Opdrachtgever: Gemeente Loon op Zand

Periode: juni 2020 – heden

Werkzaamheden:

Verzorgen van een training en coaching ten behoeve van de doorontwikkeling van de afdeling Infra gemeente Loon op Zand.

Onderdelen van deze training zijn:

  • Samenwerken aan het ruimtelijk domein.
  • Werken aan interne en externe relatie (incl. test spiral dymamics voor medewerkers).
  • Strategisch en operationeel omgevingsmanagement (Mutual Gain Approach).
  • Bestuurlijke sensitiviteit.
  • Opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap binnen opgave gericht werken.
  • Het beschrijven van verschillende (werk)processen van de afdeling, zodat de rollen, taken en verantwoordelijkheden worden vastgelegd.
  • Training beeldgericht werken.

Daarnaast individuele coachingsgesprekken van de medewerkers, inclusief afdelingshoofd t.b.v. implementatie nieuwe werkwijze.