Sturen op Beleving

Opdrachtgever: kennisplatform Crow

Periode: augustus 2018 – november 2019

Werkzaamheden:

Het opstellen van de CROW publicatie en infographic “Sturen op beleving”.