Beleid en Beheerstrategie 

Om de buitenruimte goed te beheren is het noodzakelijk om een vastgesteld beleid te hebben en een beheerstrategie om dit beleid uit te voeren. Hiermee kan worden geanticipeerd op verschillende invloeden die de kwaliteit en de te bereiken doelstellingen beïnvloeden.

Beleid

Met het opstellen van beleid stelt u vast wat het bestuur/de organisatie gaat doen om haar van te voren gestelde doelstelling te realiseren. Beleid gaat over doelen en middelen. Hierbij zijn de middelen altijd ondergeschikt aan de doelen. Er is een onderscheid tussen beleid op korte, middellange en lange termijn. In een beleidsplan wordt de visie van het bestuur/de organisatie op de middellange en lange termijn uiteengezet.

Wanneer een organisatie beleid gaat ontwikkelen, gaat ze haar doelstellingen operationaliseren en schetst ze de koers en manier waarop ze deze wil bereiken en welke middelen hierbij benodigd zijn.

Het opstellen van een beleidsplan dwingt u tot nadenken over de toekomst van uw product/organisatie en probeert u daarin keuzes te laten maken. Daarbij is het belangrijk om alle kansen en risico’s onder ogen te zien én te weten wat daarin sterke en zwakke punten zijn. U kunt dan op basis van gefundeerde argumenten verantwoorde keuzes maken. Beleid is uiteindelijk niets anders dan een leidraad voor bestuur en kaderleden.

Beheerstrategie

Om de doelstellingen in de publieke ruimte te behalen dient een strategie te worden opgesteld. Naast het standaard beheerplan dient hierbij verder gekeken te worden welke invloeden er zijn die het behalen van deze doelstellingen mogelijk kunnen dwarsbomen of vertragen. Vanuit het transdisciplinair beheer wordt een strategie bedacht die ook kijkt naar onder andere risicomanagement, omgevingsmanagement, wijze van communicatie, enz. Immers, invloeden komen van verschillende kanten zoals het bestuur van een gemeente, de eigen interne organisatie, bewoners, ondernemers, externe organisaties, enzovoort.

PPBnootdorp kan u of uw organisatie adviseren over het opstellen van beleid en/of beheerstrategie. Ook kunt u gebruik maken van de kennis en ervaring van PPBnootdorp om voor uw organisatie beleid en/of beheerstrategie (interactief) op te stellen.

Wilt u meer hierover weten of weten hoe u dit kan toepassen in uw organisatie? Neem dan contact met ons op.