Publieke buitenruimte

De publieke buitenruimte is de buitenruimte die een publieke functie heeft, waar mensen elkaar ontmoeten en waar het publieke leven zich kan afspelen. In het dagelijks taalgebruik heeft men het dan vaak over ‘openbare ruimte’. Ons leef- en woonklimaat gedijt bij een goede publieke ruimte. Publieke ruimte nodigt uit tot bewegen, zoals parken en speelterreinen. Dit draagt bij aan de gezondheid van mensen. De publieke ruimte is ook de plek waar een enorme diversiteit aan mensen bij elkaar komt en waar de ontmoeting met ‘de ander’ plaatsvindt. Publieke ruimte is ruimte van, voor en door publiek; van, voor en door iedereen dus. Iedereen (kinderen, jongeren, de zakenman, het oude vrouwtje, maar ook haar hondje) leeft, gebruikt, wandelt, staat, komt in de publieke ruimte. Openbare ruimte staat doorgaans voor ruimte die in handen van de overheid is, tegenover privé-ruimte in handen van private partijen. Dit denken (het is het een of het ander, openbaar of privé) doet geen recht aan de huidige situatie waarin de grenzen tussen publieke en private ruimte steeds diffuser worden. PPBnootdorp wil zich ook inzetten voor ruimte op dit grensvlak, over ruimte die publiek toegankelijk is maar in private handen, zoals een overdekt winkelcentrum of station. Of andersom, ruimte die door de overheid wordt beheerd maar die niet altijd voor iedereen toegankelijk is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij ruimten waarbij de toegang wordt gereguleerd (met camera’s, regels). Daarom spreekt PPBnootdorp van ‘publieke ruimte’. De kern van publieke ruimte is dat het voor het publiek is, niet noodzakelijkerwijs van het publiek.

Klik op onderstaande afbeeldingen indien u meer wilt weten over dit onderwerp.

Urban4Us; het transdisciplinair beheer

Een totaal concept voor een duurzame openbare ruimte.

Opstellen beleid en beheersstrategie

Wat kan PPBnootdorp voor uw organisatie betekenen?

Burger- en overheidsparticipatie

Wat betekent dit voor uw organisatie?

Hoe start u een burgerinitiatief?

Lees meer hierover..

Strategisch en Uitvoerend Omgevingsmanagement

 

Wat betekent dit voor uw project?