Projectleider pilot Burgergericht beheer

Opdrachtgever: Gemeente Loon op Zand

Periode: 1 januari 2018 – 1 januari 2020

Verantwoordelijkheden:

  • Contractmanagement Pilot Burgergericht beheer.
  • Opstellen bestuurlijke evaluatie en ontwikkelen contractvorm incl. vraagspecificatie Integraal beheerscontract Burgergericht Beheer openbare ruimte.
  • Procesbegeleiding openbare Europese aanbesteding nieuwe IBOR-contract incl. voorbereiding, opstellen contractstukken en implementatie in afdelingsprocessen.
  • Het IBOR-contract bestaat uit de producten Groen, Wegen en Riolering (dagelijks beheer, klein en groot onderhoud) incl. communicatie en afhandelen meldingen.

De pilot is een innovatief contract waarbij de gemeente en een marktpartij het beheer van de openbare ruimte vormgeven en waarbij de marktpartij naast het behalen van de technische kwaliteit ook burgertevredenheid moet realiseren (en op worden afgerekend).