Project en procesmanager

Opdrachtgever: Gemeente Loon op Zand

Periode: januari 2018 – juni 2020

Verantwoordelijkheden:

  • Laten opstellen en toetsen van de beheerplannen Groen & Spelen, Wegen en Civiel technische kunstwerken.
  • Laten opstellen en toetsen Groenstructuurvisie, Bomenbeleid 2020 en Boomverordening 2020 incl. ¬†implementatie.
  • Afval op orde; het analyseren van de (werk)processen binnen team Afval en doen van verbetervoorstellen en implementatie.
  • Het proces begeleiden voor het opstellen van nieuwe afvalstoffenheffing 2020.
  • Bestuurlijke ondersteuning op verschillende strategische thema’s.
  • Adviseren en ondersteuning afdelingsontwikkeling afdeling Infra.
  • Opstellen van het programmaplan (4 jaar) Openbare Ruimte inclusief meerjaren uitvoeringsplan.