Over PPBnootdorp

Missie:

PPBnootdorp wil een bijdrage leveren aan het inrichten en beheren van een leefbare en duurzame buitenruimte welke voldoet aan de behoefte van zijn gebruikers.

Elk persoon heeft zijn eigen persoonlijke behoefte bij het gebruik van de buitenruimte. De private buitenruimte kan maximaal voldoen aan de persoonlijke behoefte, dit in tegenstelling van de publieke ruimte waarbij rekening gehouden dient te worden met alle gebruikers van deze ruimte. De private buitenruimte is een plek van de gebruiker voor de gebruiker.  Een plek waar mensen verblijven om te rusten, zonnebaden, spelen, tuinieren, eten, studeren. Publieke ruimte nodigt uit tot bewegen, zoals parken en speelterreinen. Dit draagt bij aan de gezondheid van mensen. De publieke ruimte creëert de condities voor het publieke leven als verplaatsruimte, verblijfs- en ontmoetingsplek. Mensen met verschillende ervaringen, verhalen en herinneringen komen elkaar tegen, passeren elkaar, ontmoeten elkaar. Dit bevordert de sociale cohesie in de leefomgeving.

Werkwijze

De private- en publieke buitenruimten hebben vele functies en betekenissen. Beide vragen om een inrichting en beheer passend bij hun functie of doelstelling.

Om dit te bereiken is het noodzakelijk om eigenaren, beheerders en gebruikers gezamenlijk te betrekken bij de beoogde functie en het bereiken van de verschillende doelstellingen. Als regisseur staat PPBnootdorp midden in dit proces en brengt de verschillende belangen en afwegingen bij elkaar om te komen tot een functionele en leefbare buitenruimte.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ervaring in het inrichten en beheer van de openbare- en publieke buitenruimte en kennis en ervaring in project-, proces- en programmamanagement. Daarnaast beschikt PPBnootdorp over een uitgebreid netwerk om de juiste expertise in te zetten op elk onderwerp in de buitenruimte.

Wie zit er achter PPBnootdorp?

Olaf Stillebroer is eigenaar en contactpersoon voor PPBnootdorp.

Olaf heeft zich ontwikkeld van een heel uitvoerende rol in de publieke en private buitenruimte naar een strategische denker op het gebied van werkprocessen en organisatie. In de private buitenruimte heeft hij werkervaring opgedaan bij verschillende hoveniers en jarenlang een hoveniersbedrijf gerund. In de publieke ruimte heeft hij ervaring opgedaan bij verschillende gemeentes waar hij geadviseerd heeft over (werk)processen, beleid, beheersstrategie  en integraliteit, vervolgens heeft hij zijn eigen adviezen mogen implementeren.