Minister Marga Klompeschool

Opdrachtgever: Directie Minister Marga Klompeschool

Periode: 2011

Rond de school bevinden zich 2 schoolpleinen en een groenstrook. Gedurende een aantal jaren is de inrichting van het schoolplein een doorn in het oog van de schoolleiding, leerkrachten, ouders en kinderen. Om de inrichting aan te pakken is het schoolplein in 2007 ingericht volgens het concept van Victorie4life. Hierbij zijn de pleinen ingericht in verblijfszones. Door het intensief gebruik van de pleinen door de school en de kinderen uit de omgeving, begint de belijning van het concept Victorie4life slijtage te vertonen.

Binnen een korte periode kwamen er diverse signalen bij de directie van de school binnen van mensen die zich bezig hielden met het herinrichten van het schoolplein. Een moeder die zich binnen de school inzet, had op eigen initiatief een subsidie verkregen om het schoolplein op te pimpen en vanuit de dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS) van de gemeente Rotterdam, was er subsidie beschikbaar gesteld. Tevens bleek dat vanuit de gemeentelijke investeringsbudgetten dat het schoolplein in 2012 aan de beurt was voor herinrichting. Reden voor de directie van de minister Marga Klompéschool om deze initiatieven te koppelen aan elkaar en de verschillende budgetten bij elkaar te plaatsen. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om de hele buitenruimte opnieuw in te richten volgens de huidige wensen, behoefte en eisen.